yalbanner

logo

 

Tutkintoon johtava oppisopimuskoulutus yhdistettynä oppilaitosmuotoiseen koulutukseen

Oppipaikka-järjestelmässä yhdistyy kaksi erilaista koulutustapaa.  Opiskelija osallistuu lähiopetukseen ja harjoitustöiden tekemiseen aluksi koulussa ja jatkaa sitten opiskeluaan työpaikalla. Väliin mahtuu vielä hieman tieto-opetusta myös oppisopimusaikana. 

Opinnot jatkuvat keskeytyksettä johtaen suoraan tutkintoon, vaikka koulutussopimus vaihtuukin oppisopimukseksi ja opiskelijalle aletaan maksaa palkkaa.

ympyra

Lue lisää täältä.