yalbanner

logo

 

Mikä kelpaa Oppipaikaksi?

Ainakin kaikki Turun talousalueella toimivat rakennusten pintakäsittelyjä (maalaus ja lattianpäällystys) sekä teollista pintakäsittelyä suorittavat yritykset. Lisäksi mukaan otetaan verhoilu-, veneenrakennus-, sisustus-, kiinteistönhoito- ja rakennuspeltiseppäalan yrityksiä. Ihanteellinen Oppipaikka on sellainen, jonka muut työntekijät omaavat korkean ammattitaidon ja jonka toiminta on kilpailukykyistä ja hyvin johdettua. Kuuluminen oman alan työnantajajärjestöön katsotaan eduksi, mutta se ei ole kuitenkaan edellytys. Oppisopimuksen solmiminen ei edellytä sillä hetkellä erityisen akuuttia työvoimatarvetta, mutta oppilaan palkkaaminen ei saa kuitenkaan aiheuttaa muun työvoiman lomautuksia tai irtisanomisia.

Työpaikoilla annettava opetus

Hyvälle opetukselle on ominaista, että sillä saavutetaan pysyviä oppimistuloksia. Hyvänä ei siis vielä pidetä sellaista tilannetta, jossa työntekijä tekee mitä käsketään ja niin kauan kun on joku valvomassa. Hyvää ei ole myöskään se, että hyödynnetään opiskelijan tähän asti oppimia taitoja yrittämättä lisätä työn vaativuutta ja sitä kautta lisää oppimista. Opiskelijan opettamisena ei niin ikään pidetä pelkkää työvirheiden etsimistä ja niistä rankaisemista.

Hyvä oppimestari teettää opiskelijan kykyihin nähden sopivan vaativia työtehtäviä. Hän etsii opiskelijasta tämän vahvuuksia ja kannustaa tätä edelleen kehittämään taitojaan. Hän arvioi yhdessä opiskelijan kanssa tämän työn tuloksia ja kertoo mikä meni hyvin ja missä on vielä parantamisen varaa.

Oppimestari järjestelee työt niin, että opiskelijan on mahdollista olla seuraamassa ammattimaista osaamista. Hän voi näyttää itse mallia tai kertoa kenestä opiskelijan kannattaa ottaa mallia. Olennaista on se, että opiskelija tietää, mitä ammattilaiselta odotetaan ja näkee, että tässä yrityksessä toiminta on ammattimaista. Hän myös huolehtii siitä, että opiskelija noudattaa samoja sääntöjä kuin muutkin työntekijät. Sääntöjen rikkomisesta tulee välittömästi huomauttaa (mieluummin kahden kesken). Parantuneesta käytöksestä tulee antaa positiivinen palaute – pienikin myönteinen ele osoittaa opiskelijalle, että nyt häneen ollaan tyytyväisiä.

Nyt kannattaa liittyä TAO:n OPPIPAIKKOJEN KOULUTUSRENKAASEEN

Näin pääsette itse vaikuttamaan nuorten ammatilliseen opetukseen ja varmistatte parhaiten juuri teidän tarpeisiinne koulutetun uuden työvoiman saannin.

Ota yhteys alakohtaiseen vastuuopettajaan:

 

TYÖPAIKKA-ANALYYSI